خانه » موتور برق » موتور برق اجاره ای

5bb3424f72ec5e61480c942fac1aaf65ea598c3289917865b785a4711b74b60dسرماسازان  (09123875057)در ضمینه تامین برق مورد نیاز  جهت برق اضطراری سمینارها، نمایشگاهها ، فضاهای باز،مجالس ،جشن هاو… اقدام به اجاره موتور برق جهت تامین برق نموده است.

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید