خانه » کولر گازی » اجاره کولر گازی ایستاده بانکی09123875057

اجاره کولر گازی ایستاده بانکی

اجاره کولر گازی

اجاره کولر گازی

 

اجاره کولر های :
1. کولر گازی پرتابل ایستاده 12000،15000،18000
2.کولر گازی پنجره ای 18000 ،24000
3.کولر گازی ایستاده 48000 و 60000
4.کولر گازی جت
5. کولر گازی پرتابی با 10 متر پرتاب باد
6.کولر آبی سلولوزی

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید