خانه » موتور برق » اجاره ژنراتور سایلنت (بیصدا)

اجاره ژنراتور سایلنت جهت تامین برق اضطراری مجالس ، سمینار ، نمایشگاه ها و هتلها…

L6354819797101به صورت روزانه یا ماهیانه

با حمل و نقل ، سوخت و اپراتور

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید